1.4. CVC Trini

Acompanyament i suport metodològic en la definició del Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (2022)

Servei: Sense servei principal | Ambit: Sense ambit principal

El projecte

INDIC va acompanyar el Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona en el disseny i dinamització de diferents sessions amb grups de ciutadania organitzada i no organitzada del barri de Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu, amb l’objectiu de poder recollir les seves aportacions en relació al nou equipament Centre de Vida Comunitària Porta Trinitat, que s’obriria en el seu barri.

L’objectiu d’aquestes sessions va consistir en permetre detectar les necessitats de la ciutadania per tenir-les en compte a l’hora de definir la metodologia de funcionament del nou equipament, així com definir quin paper es volia que tingués la ciutadania en aquest nou equipament del barri.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny i suport metodològic del procés de treball.
  • Disseny de les dinàmiques de les sessions de treball.
  • Dinamització de les sessions de treball amb diferents grups i reunions amb els serveis i professionals del territori.
  • Elaboració dels informes de resultats de les sessions.
  • Elaboració de l’informe final amb els resultats obtinguts del procés de treball.