equicom 2

Assessorament i suport metodològic per a l’acció comunitària a equipaments en el marc del projecte EQUICOM. SAC i ICUB Ajuntament de Barcelona (2022/2023)

Servei: Sense servei principal | Ambit: Sense ambit principal

El projecte

El projecte EQUICOM és un espai impulsat des del Servei d’acció Comunitària (SAC) i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l’Ajuntament de Barcelona per dissenyar i assajar noves formes de treballar de manera comunitària des dels equipaments de proximitat (centres cívics, museus, casals de barri, centre de persones grans, biblioteques, etc.), posant especial atenció a la metodologia al mateix temps que generar i compartir coneixement sobre com impulsar l’acció comunitària des dels equipaments públics de la ciutat de Barcelona.

INDIC durant el cursos 2021/2022 i 2022/23, en el marc del projecte EQUICOM impulsat des del SAC i ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, va acompanyar donant suport i assessorament individualitzat a equipaments de proximitat per treballar la incorporació i consolidació de la metodologia i la mirada d’intencionalitat comunitària en els seus projectes i activitats per potenciar-los o convertir-los en espais de referència en els seus entorns.