Assistència tècnica en el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013

Servei: Plans estratègics | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

L’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials va representar un punt de partida d’un període de consolidació del nou model de serveis socials de Catalunya. En aquest marc l’any 2010 vam donar suport al procés de participació per l’elaboració del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya (2010-2013) dinamitzant els Tallers d’Acció Social. Aquest tallers es van fer al llarg de tot el territori català  i es concebien  com a espais d’intercanvi, reflexió, formació, orientació i debat, adreçats als treballadors socials, educadors i professionals que intervenen directament en els serveis socials del territori, així com al personal dels serveis territorials.

PENTAX Image
PENTAX Image