Inici
Assistència tècnica en la reflexió estratègica de l’Institut d’infància i món urbà de Barcelona (2016)

Assistència tècnica en la reflexió estratègica de l’Institut d’infància i món urbà de Barcelona (2016)

El projecte

L’Institut d’Infància i Món Urbà  és un consorci format per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. Hi treballen i hi col·laboren un equip d’investigadors i investigadores universitaris del camp de l’antropologia, la sociologia, la psicologia, l’educació social, la pedagogia, la comunicació, així com diversos professionals de la intervenció social.

Després de 15 anys de funcionament, l’any 2016, des de la direcció, s’ha cregut convenient fer una reflexió respecte el seu paper i funcionament per donar un nou impuls a la seva tasca. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat d’iniciar un procés de reflexió que volia comptar tant amb els seus membres com amb altres agents amb qui té relació. El procés de reflexió pretenia analitzar la tasca realitzada fins el moment per mantenir tots aquelles aspectes positius  però també potenciar tots aquells aspectes que calia millorar.

El suport d’INDIC  es va articular a través de l’acompanyament a la reflexió estratègica en 6 etapes:

  • Etapa 1: Definició dels objectius.
  • Etapa 2: Creació del context per la reflexió.
  • Etapa 3: Anàlisi de la realitat present de l’institut
  • Etapa 4: Orientació estratègica.
  • Etapa 5: Focus creatiu i propostes d’actuació.
  • Etapa 6: Compromís executiu.