3.6. Formacio TASCA

Curs d’eines i metodologies participatives per a la gestió de juntes directives d’Associacions de gent gran per l’empresa TASCA (2023)

Servei: Formació per a entitats | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

L’empresa TASCA va impulsar l’organització d’una jornada formativa de matí i tarda en l’àmbit de les metodologies participatives adreçada a les coordinadores territorials encarregades de dinamitzar les juntes directives d’associacions de gent gran.

Des d’INDIC es va realitzar una formació amb el següents objectius:

  • Conèixer i familiaritzar-se amb metodologies participatives per a la gestió de juntes directives d’associacions de gent gran.
  • Aprendre a dissenyar i implementar processos participatius eficaços, que aconsegueixin involucrar a tots els agents implicats.
  • Identificar les dinàmiques i les estratègies necessàries per a una major implicació dels agents en els processos participatius i comunitaris.
  • Aportar les eines i recursos bàsics per aprendre a treballar en xarxa comunitària i en col·laboració amb altres entitats.