Formació per a entitats

En què consisteix el servei

La nostra proposta formativa parteix de dues premisses. D’una banda, pretén aportar elements de reflexió que ajuden a potenciar el projecte associatiu, analitzar els processos de comunicació que hi tenen lloc i les dinàmiques de treball que s’hi desenvolupen.

D’altra banda, vol apropar l’ús de tècniques i dinàmiques de grup que ajuden a elaborar aquest projecte associatiu i faciliten la comunicació i el treball d’equip en aquestes associacions.

Per tot això, el cursos tenen un enfocament clarament pràctic, els continguts del qual es va  desenvolupant a partir de l’experiència dels propis participants. Així es cerca que l’aprenentatge es faci de manera significativa partint de l’anàlisi de la seva realitat i aportant entre tots, elements i estratègies que n’afavoreixin la transformació. Els principals continguts que es desenvolupen són:

Definició del projecte associatiu

 • Elements del projecte associatiu
 • Fases del projecte

Tècniques i dinàmiques de treball en grup

 • Tècniques d’anàlisi i diagnòstic
 • Tècniques de propostes i priorització
 • Tècniques de planificació
 • Tècniques d’avaluació

Bones pràctiques del treball en grup

 • Etapes en la vida del grup
 • Conceptes bàsics de lideratge situacional
 • Pautes per a l’organització de reunions

La comunicació a l’associació

 • Elements que intervenen en el fet comunicatiu
 • Estratègies de comunicació
 • Pautes per millorar la comunicació dins i fora de l’associació

Gestió i resolució de conflictes a l’associació

 • Detecció i anàlisi de conflictes
 • El conflicte com a oportunitat
 • Estratègies de resolució de conflictes

Per qui hem realitzat aquest servei