Inici
Curs “Dinamització de reunions participatives online”

El projecte

Des d’INDIC impartim el curs de “Dinamització de reunions participatives online” amb l’objectiu de familiaritzar a tècnic i tècniques amb diverses eines digitals, així com també es preten fer una reflexió entorn alguns aspectes clau a l’hora de dur a terme una dinamització online.

El context actual de la COVID-19 està obligant a adaptar les maneres de participació i per tant, cercar alternatives online que permetin dinamitzar de manera efectiva els espais de treball.

D’entre els diferents continguts del curs, es posa especial èmfasi en:

 • Elements bàsics a tenir en compte per la dinamització online

 • Estratègies per combinar sessions presencials i online

 • Els i les participants online

 • Bones pràctiques en la preparació de la sessió: abans, durant i després

 • Eines digitals per la dinamització (pat, mur, eines ,evoc

 • Els diferents rols en la dinamització

 • Oportunitats i límits de la dinamització online

 • Gamificació i creativitat en el disseny de sessions

Aquest curs l’hem impartit per:

  • l’Ajuntament de Barcelona

  • l’Ajuntament de Vilanova

  • l’Ajuntament de Granollers

  • l’Ajuntament de Terrassa