Inici
Diagnosi i disseny d’un pla d’acció del Programa “Sant Adrià, ciutat amiga de les persones grans” (2022)

Diagnosi i disseny d’un pla d’acció del Programa “Sant Adrià, ciutat amiga de les persones grans” (2022)

El projecte

INDIC va acompanyar l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona en el suport a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la participació en el programa “Ciutats amigues de les persones grans”, un projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar polítiques d’envelliment actiu que promoguin la inclusió i la participació de les persones grans en tots els àmbits de la vida comunitària.

L’objectiu d’aquest projecte era conèixer les necessitats reals de les persones grans i definir un pla d’acció que contribueixi a que les persones grans de la ciutat puguin tenir una bona qualitat de vida, viure segures, ben ateses i participant plenament en la societat.

La metodologia de treball utilitzada va abordar la realitat de les persones grans des d’una perspectiva quantitativa, qualitativa i participativa que va implicar de manera directa als diferents agents que hi intervenen. Es va definir un pla de treball per, en un primer moment, analitzar allò que s’havia fet, allò que s’estava fent i la situació i les necessitats actuals, juntament amb els recursos i serveis existents per, posteriorment, definir les línies de treball que calia prioritzar en el futur per millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones grans.

Les tasques principals que es van desenvolupar a Sant Adrià de Besòs van ser:

  • Analitzar la situació de les persones grans a través d’una mirada integral, tenint en compte tant les aproximacions sociodemogràfiques com les percepcions i interpretacions dels agents involucrats.
  • Recollir les visions i les propostes en relació a la situació de les persones grans expressades tant pels agents socials i professionals del municipi, com pels representants polítics municipals i, molt especialment, per les persones grans dels diferents districtes de la ciutat.
  • Detecció de les necessitats existents, les demandes i les oportunitats existents en relació a la situació actual i futura de les persones grans del municipi en els diferents àmbits que els afecten en la seva vida quotidiana.
  • Definició d’un marc estratègic que, a partir de les conclusions de la diagnosi que han permès conèixer les principals situacions de necessitat, les demandes i les oportunitats existents, identificava les línies estratègiques d’intervenció i detallava els objectius i accions clau a desenvolupar.