Plans d’inclusió social i convivència

En què consisteix el servei

Elaborem Plans Locals per a la Inclusió i la Cohesió Social com a instrument per impulsar la transversalitat i el treball en xarxa en els àmbits de les polítiques socials i la inclusió. El Pla pretén generar una visió global des de l’àmbit local. Per fer-ho defineix una estratègia preventiva que permet la intervenció integrada en l’atenció als col·lectius en situació de risc i serveix per a prevenir els factors generadors d’exclusió a partir d’un treball conjunt amb tots els actors socials.

Des d’INDIC proposem partir de la realització d’una diagnosi formada pels mapes de vulnerabilitat social, relacional i de recursos. A partir d’aquesta diagnosi s’elaboren un pla d’actuació detallat i una estratègia organitzativa de desplegament. Oferim el servei d’assessorament integral o parcial per a fases concretes d’aquest procés.

Per qui hem realitzat aquest servei