Pla d’inclusió social de Sant Boi de Llobregat (2007)

Servei: Plans d’inclusió social i convivència | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

L’any 2007 l’Ajuntament de Sant Boi, amb el suport d’INDIC, va començar a desenvolupar el Pla d’Inclusió Social de Sant Boi. En primer lloc va crear l’Oficina Tècnica del Pla com a responsable i encarregada de desenvolupar-lo.

Per vehicular la participació de la ciutadania va crear un weblog com a espai virtual de coneixement i diàleg per a la inclusió social on recopilar noticies, documentació i generar un diàleg entre els diferents participants.

Es va encarregar a INDIC el disseny i dinamització d’una jornada de treball oberta a totes les persones implicades en les polítiques d’inclusió social. Es van treballar quatre àmbits:

  • Educació i ocupació
  • Benestar i salut
  • Habitatge i convivència
  • Inclusió social