Pla d’inclusió social del Prat de Llobregat (2010-2011)

Servei: Plans d’inclusió social i convivència | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

Després de l’elaboració d’un primer Pla d’Inclusió 2008-2011, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va organitzar una jornada amb les entitats per definir el funcionament i organització de la Taula d’Entitats com a òrgan estable de participació i seguiment del Pla i definir els principals projectes d’actuació. En aquest marc es van crear dues Comissions de treball:

  • Una per desenvolupar el Punt de Voluntariat Solidari;
  • L’altra per sensibilitzar la ciutadania sobre la inclusió social i incrementar l’accés de les persones en risc d’exclusió social a les activitats de les entitats.

INDIC va donar suport en el disseny, la preparació i la dinamització d’aquests espais de treball, la Taula d’Entitats i les Comissions de treball.