1.3. IMSS Grups focals

Dinamització de grups focals amb persones ateses als Centres de Serveis Socials. IMSS Ajuntament de Barcelona (2022)

Servei: Projectes de millora de serveis socials | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

INDIC va acompanyar a l’IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) de l’Ajuntament de Barcelona amb la dinamització de quatre grups focals de persones ateses pels serveis socials bàsics per conèixer la seva experiència en els centres de serveis socials i analitzar l’atenció rebuda identificar oportunitat de millores.

Les tasques principals que es van desenvolupar són:

  • Disseny metodològic de les dinàmiques dels grups focals.
  • Definir el marc de debat i l’itinerari de pensament amb relació al procés d’atenció.
  • Dinamitzar els grups focals.
  • Elaborar l’informe de resultats de cada grup i l’informe final amb l’anàlisi dels resultats dels grups focals realitzats.