2.1. Jornada IMSS

Jornada de reflexió estratègica de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (2023)

Servei: Sense servei principal | Ambit: Sense ambit principal

El projecte

INDIC va dinamitzar la jornada de reflexió estratègica adreçada a responsables de les diferents direccions i departaments de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) amb relació als reptes estratègics i els projectes innovadors.

Aquest procés de reflexió es va estructurar en dues fases: una primera fase de treball intern consistent en trobades amb el departament responsable per definir la documentació rellevant, els projectes actuals i els reptes. I una segona fase de treball compartida en la que INDIC va dinamitzar una jornada de reflexió estratègica adreçada a responsables de les diferents direccions i departaments.

Les principals tasques que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny metodològic i coordinació tècnica per a la preparació de la jornada.
  • Dinamització de la jornada.
  • Elaboració de l’informe dels resultats de les reflexions realitzades a la jornada.