1.3. Jornada Consorci Osona

Jornada participativa del Consorci d’Osona d’Acció Social (2022)

Servei: Projectes de millora de serveis socials | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

INDIC va dinamitzar una jornada participativa organitzada pel Consorci d’Osona d’Acció Social amb totes les professionals de la institució amb la voluntat de reflexionar conjuntament amb relació a quina situació es trobaven i capo  aon volien avançar. El motiu d’aquesta jornada sorgia de l’important creixement que havia experimentat la institució en els darrers cinc anys i de la necessitat de posar en comú i en coneixement de tota la plantilla tant l’estat actual com de futur dels projectes del Consorci.

La jornada de treball va combinar una part destinada a la reflexió conjunta i una segona de caire més lúdic amb l’objectiu de fer partícips a tota la plantilla dels reptes de futur del Consorci en diferents àmbits on té competències i així identificar propostes d’acció per assolir els objectius plantejats.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Coordinació, disseny i suport metodològic per la realització de la jornada
  • Dinamització de la jornada.
  • Elaboració de l’informe amb els resultats obtinguts de la jornada de reflexió.