Lab social. Dinamització de la Xarxa d’Economia Social i solidària de Manlleu (2017)

Servei: Projectes per innovar i millorar els productes i serveis | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

En el marc de treball de la Xarxa d’economia social i solidària de Manlleu, l’any 2017 es va plantejar un projecte per la creació d’un espai estable dinàmic, el Lab social,  el qual permetés generar projectes concrets i nous productes per a generar activitat econòmica i afavorir la creació de llocs de treball mitjançant dinàmiques de treball creatives. Els objectius eren:

  • Fer coneixença entre els diferents membres i entitats que en formen part. El coneixement de les persones i entitats que formen part de la Xarxa era una bona base per aprofundir en els recursos dels que disposava La Xarxa, tan pel que fa a les actuacions que es realitzen i les finalitats que es persegueixen com pels recursos amb els que es compta, les aliances existents, etc.
  • Aportar coneixement de les línies, idees i projectes de les experiències prèvies realitzades al municipi. Manlleu ja estava treballant diferents projectes que posen llum a àmbits amb necessitats o potencial d’intervenció en el territori respostes a oportunitats trobades, les quals, sense exercir d’elements limitadors, havien de ser la base inspiradora de la reflexió inicial.
  • Crear un escenari dinàmic i creatiu que permetés generar nous projectes i noves mirades sobre propostes d’acció en el territori. La dinàmica de treball va permetre anar més enllà de les reflexions habitualment compartides, en clau de joc generador d’idees, potenciant la creativitat però afavorint la concreció d’idees.
  • Experimentar una metodologia de treball que pogués ser utilitzada en altres sessions de Lab social. Aquestes sessions pretenien ser útils per la continuïtat dels Labs socials a través de l’experimentació, cercant una manera de fer que permetés treballar en espais creatius i oberts.

La metodologia es va articular en dues sessions de Lab social.

Galeria d'imatges del projecte