Mapa de processos de Montcada i Reixac (2016)

Servei: Projectes de millora de serveis socials | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

Amb l’objectiu de aconseguir una millor equitat en l’atenció dels serveis socials a la ciutadania i una major eficàcia en el funcionament dels equips de serveis socials, vam acompanyar a l’equip de serveis socials de Montcada i Reixac en la revisió dels processos de recepció, acollida, diagnòstic, intervenció, seguiment I avaluació del procés d’atenció a la ciutadania per, a partir d’aquí, elaborar el Manual de Mapa de processos.

Juntament amb tot l’equip de serveis socials, es va dibuixar i descriure el mapa de processos, identificant els punts d’oportunitat de millora. Es va elaborar el manual de processos, procediments tècnics, instruments i criteris compartits. També va permetre realitzar una definició del Mapa de processos de tipologies de casos que requerien especial atenció, per tal de prendre decisions conjuntes pel que fa a la seva atenció i actuació des dels SSB.

Aquest procés va anar acompanyat d’un seguiment per part de l’equip directiu per tal de definir les prioritats i estratègies  del propi ajuntament vers els benestar de la ciutadania.