Gestió per processos en els Serveis Socials Bàsics de Santa Perpètua de Mogoda (2023)

Servei: Projectes de millora de serveis socials | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

Amb l’objectiu d’aconseguir una millor equitat en l’atenció dels serveis socials a la ciutadania i una major eficàcia en el funcionament dels equips de serveis socials, INDIC va acompanyar a l’equip de serveis socials de Santa Perpètua de Mogoda en la revisió dels processos de recepció, acollida, diagnòstic, intervenció, seguiment i avaluació del procés d’atenció a la ciutadania per a l’elaboració del manual de processos amb els seus corresponents procediments tècnics, instruccions i documents de suport.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Dissenyar i consensuar la metodologia de treball amb els equips tècnics
  • Visualitzar i contrastar els processos i procediments i clarificar circuits del procés d’atenció a la ciutadania amb l’equip.
  • Promoure l’intercanvi de coneixement i els acords amb relació als criteris i procediments del procés d’atenció a la ciutadania.
  • Elaboració del manual de processos de serveis socials.