Inici
Pla del Joc a l’Espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 (2018)

Pla del Joc a l’Espai públic de Barcelona amb horitzó 2030 (2018)

El projecte

 

L’Ajuntament de Barcelona,  va promoure una mesura de Govern per impulsar una nova visió del joc a l’espai públic, afavorint i reconeixent la seva importància social. Aquest projecte partia de la necessitat de repensar els espais i les oportunitats que la ciutat ofereix de joc divers i inclusiu a l’aire lliure per als seus infants i adolescents, i per a millorar la vida comunitària pel conjunt de la ciutadania. Aquesta mesura de Govern situava els reptes a l’hora d’afavorir el joc a l’espai públic i a la vida quotidiana, recollia les actuacions ja desenvolupades o en marxa durant els primers anys de mandat i identificava les accions previstes pels anys segünents. Una d’aquestes accions era, amb el suport de l’Institut d’Infància o adolescència de Barcelona, definir el primer Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030. INDIC hem estat assessorant i acompanyant el procés d’elaboració per tal que el procés fós transversal i participat.

En aquest marc hem dissenyat i dinamitzat :

  • Comissió tècnica transversal del Pla del Joc
  • Sessions exploratòries amb responsables de les diferents àrees de l’ajuntament i amb entitats de la ciutat
  • Sessions per definir l’escenari desitjat amb consells i espais de participació de la ciutat (Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva, CMBS, Consell escolar, Consell de l’Esport,..)
  • Sessió de contrast amb infants
  • Sessions monogràfiques obertes per abordar diferents aspectes del Pla.

Podeu consultar més informació aquí.