Pla Estratègic de l’Escola de la Dona (2021)

Servei: Plans estratègics | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

L’Àrea de Cohesió Social ha iniciat un procés de reflexió i proposta per establir l’estratègia de l’Escola de la Dona per als propers anys, donant sentit a la seva activitat en el marc conceptual i els objectius de l’Àrea.

Per elaborar aquest Pla Estratègic de l’Escola de la Dona, des de l’Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar s’ha desenvolupat un procés de reflexió per identificar l’estat actual de l’escola i les seves potencialitats. Després d’un treball d’anàlisi i proposta, a partir d’un treball tècnic a nivell directiu entre la Gerència, l’Oficina de les Dones i LGTBI, i la direcció acadèmica de l’Escola de la Dona s’ha iniciat el desenvolupament del Pla Estratègic de l’Escola de la Dona amb el suport d’INDIC.

Les tasques principals que s’han desenvolupat són:

  • Constitució i coordinació amb el Grup Motor.
  • Anàlisi i síntesi de la informació existent.
  • Entrevistes en profunditat amb la direcció de l’Àrea.
  • Dinamització de sessions de treball amb l’equip tècnic.
  • Dinamització de sessions de treball amb l’equip docent.
  • Elaboració d’informes de resultats de les sessions.
  • Suport en la redacció del Pla Estratègic de l’Escola de la Dona.