Inici
Pla estratègic de l’ACOTV (2015)

El projecte

L’associació catalana d’optometria i teràpia visual (ACOTV) l’any 2015 va voler  impulsar un nou pla estratègic (2015-2018)  de l’entitat més obert i participatiu de manera que les línies de treball que es portessin a l’aprovació de l’assemblea de l’associació fossin fruit d’una reflexió més compartida i pogués incorporar la visió i perspectiva de diferents agents vinculats a l’entitat. Per aquest motiu , amb el suport d’INDIC es va dissenyar unes jornades de treball i un procés de treball intern amb la Junta.

En primer lloc es va fer una jornada de diagnòstic de la realitat present. Aquest diagnòstic ens havia de permetre identificar, els punts forts, els punts febles, els recursos amb que compta l’associació i les necessitats a les que calia donar resposta. I en segon lloc, una jornada  d’elaboració de línies estratègiques i propostes d’actuació. A partir del diagnòstic realitzat es van identificar les línies d’actuació i es van aplicar tècniques de generació de propostes creatives per tal d’explorar possibles actuacions.