Pla local de joventut de Castelldefels (2016-2019)

Servei: Plans locals de joventut | Ambit: Infància i joventut

El projecte

 El Pla Local de Joventut de Castelldefels (2016-2019)  és el resultat de l’actualització de l’anterior Pla Jove amb que comptava el municipi. El procés metodològic d’elaboració del PLJ va comptar amb dues grans fases:

  • Fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat juvenil
  • Fase de definició i disseny del Pla d’Acció.

Les principals accions realitzades en el marc d’aquest procés van ser:

Aproximació a la realitat juvenil des de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques.

Treball amb l’àmbit tècnic en tres sessions de treball temàtiques:

  • Sessió Formació i ocupació.
  • Sessió Lleure i salut.
  • Sessió Comunicació i participació.

Sessions de treball amb joves de forma presencial i virtual a partir de la realització de:

  • Sessió amb joves antenes dels instituts.
  • Sessió amb joves alumnes del PQPI.
  • Sessió amb joves representants d’entitats.
  • 400 enquestes a joves alumnes dels instituts.

Sessions de treball amb els responsables polítics del govern i l’oposició.

Galeria d'imatges del projecte