Pla local de joventut de Sant Quirze del Vallès (2017-2020)

Servei: Plans locals de joventut | Ambit: Infància i joventut

El projecte

L’Ajuntament de Sant Quirze, a través de la Regidoria de Joventut, va impulsar la redacció del seu nou Pla Local de Joventut (PLJ). Aquest projecte es va concebre com una oportunitat per avaluar les polítiques de joventut impulsades pel Consistori en els darrers anys, analitzar les principals necessitats de la població jove a les que cal donar resposta i definir un nou marc d’actuació pels propers quatre anys.

El procés d’elaboració del Pla es va iniciar l’any 2016 amb l’actualització de la diagnosi de la realitat juvenil i conjuntament amb la fase de disseny ha contemplat diferents elements estratègics. Es tractava d’implicar a tota l’organització municipal, als agents socials i als propis joves, per intentar adequar les actuacions a les seves necessitats i possibilitats, però també per vetllar per la seva coresponsabilització.

El PLJ de Sant Quirze s’ha dissenyat  a partir d’un treball que aborda la realitat dels i les joves i les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una perspectiva quantitativa, qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen.

Les principals accions realitzades en el marc del procés van ser:

 Treball amb l’àmbit tècnic.

  • Sessió de treball amb l’equip de joventut
  • Sessió de treball “Viure a Sant Quirze” per treballar els àmbits de la formació, l’ocupació i la salut juvenil.
  • Sessió de treball “Gaudir a Sant Quirze” per treballar els àmbits de la participació del jovent i el lleure i l’oci del poble.
  • Entrevistes amb els responsables dels centres de secundària
  • Entrevista amb els responsables de les AMPA dels centres escolars

Sessions de treball amb joves.

  • Sessió de treball amb joves de l’Escola d’Adults
  • Sessió de treball amb joves membres d’entitats.
  • Sessió de treball amb joves delegats i delegades de l’institut.
  • Sessió de treball amb persones joves usuàries dels equipaments.

Sessions amb l’equip de govern i l’oposició

Entrevistes amb els i les professionals referents dels diferents àmbits d’actuació.

 

Galeria d'imatges del projecte