Inici
Pla metropolità de mobilitat urbana (2013)

El projecte

L’any 2013,  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  va començar a elaborar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de l’AMB potenciant la implicació activa dels agents socials del territori. Aquesta implicació es vehiculava mitjançant un procés de participació dividit en dos fases, una primera, de diagnòstic de la mobilitat, i una segona, de propostes i alternatives de millora de la mobilitat. El Pla havia de contemplar de manera integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants i bicicletes  i serviria de marc per a la coordinació dels PMU dels municipis de l’àmbit AMB.