Plans de mobilitat urbana sostenibles

En què consisteix el servei

Els Plans de Mobilitat urbana es configuren com a eines de treball dels municipis per definir el model de mobilitat que volen desenvolupar a partir d’uns criteris de mobilitat sostenibles compartits. Comporten la necessitat d’obrir aquests debats a la societat civil per afavorir que tots els agents socials implicats en la mobilitat del territori hi estiguin representats.

Per fer-ho possible dissenyem accions específiques adaptades al territori que poden incloure:

  • Estratègies de participació on line
  • Participació a través de Consells o espais estables
  • Taula de mobilitat
  • Sessions monogràfiques
  • Itineraris específics pel municipi
  • Accions als entorns escolars

 

 

Per qui hem realitzat aquest servei