Pla de mobilitat urbana d’Hospitalet de LLobregat (2014)

Servei: Plans de mobilitat urbana sostenibles | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

 • L’any 2014 l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat va elaborar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) del municipi.  INDIC va donar suport en la fase de diagnosi per tal d’incorporar la perspectiva ciutadana i enriquir la diagnosi tècnica:

En concret, les accions realitzades  van ser:

 •  Grup de Mobilitat sostenible, territori i transport públic del Consell de Sostenibilitat. L’objectiu del treball amb aquest grup era impulsar la reflexió i anàlisi amb perspectiva de ciutat. Es van organitzar tres sessions temàtiques:
  • Circulació de transport privat i aparcament i zones de càrrega i descàrrega.
  • Mobilitat a peu i en bicicleta.
  • Transport públic.
 • Grups sectorials per reflexionar en clau sectorial i de ciutat:
  • Sessió amb persones amb mobilitat reduïda severa.
  • Sessió amb la Mesa de comerç.
  • Sessió amb representants i agents del sector industrial.
  • Sessió amb el Consell de nois i noies.
 • Grups de treball territorials, per copsar la diversitat i complexitat del municipi, amb representants d’entitats i ciutadania a títol individual. Es van organitzar un total de 5 sessions territorials als diferents Districtes de la ciutat.