Pla de mobilitat urbana sostenible de Cerdanyola (2013)

Servei: Plans de mobilitat urbana sostenibles | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’any 2013 va estar elaborant, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi.

El procés desenvolupat va aprofitar els espais estables de participació presents a la ciutat. Però, més enllà del treball amb aquests espais, el PMUS es va obrir el debat i la reflexió a més agents socials del municipi.

En concret, les accions realitzades  van ser:

Mou-te per Cerdanyola. L’objectiu d’aquesta acció era fer unes passejades in situ per la ciutat tot recollint diferents perspectives:

  • Itinerari a peu: Mou-te per Cerdanyola amb mirada de gent gran. Es va realitzar una passejada per copsar els trets que poden condicionar la seva mobilitat en l’ús de l’espai públic i en la manera de moure’s per la ciutat.
  • itinerari per a persones amb mobilitat reduïda: Mou-te per Cerdanyola sense barreres. Es va realitzar una passejada per la ciutat des de la perspectiva d’aquest col·lectiu, per detectar els punts crítics, les barreres arquitectòniques o els elements que dificulten la seva mobilitat.
  • Itinerari en bicicleta: Mou-te per Cerdanyola amb bicicleta. Es va fer una passejada en bicicleta per la ciutat per analitzar les dificultats i oportunitat que té Cerdanyola per moure’s en aquest mitjà

Grups sectorials per reflexionar en clau sectorial i de ciutat:

  • Sessió amb representants dels comerços de la ciutat per recollir la seva perspectiva posant especial èmfasi en aquells més vinculats al comerç (transport de mercaderies, càrrega i descàrrega, aparcament rotatiu, zones de vianants, etc.)
  • Sessió amb representants i agents del sector industrial, per recollir la seva perspectiva entorn els accessos i mobilitat als polígons, el transport de mercaderies, etc.
  • Sessió amb representants del Consell de les Dones per recollir la perspectiva de gènere entorn la mobilitat.
  • Enquestes a les AMPA de les escoles, per recollir la perspectiva dels entorns escolars.

Sessions de treball amb el Consell de Mobilitat. Com a espai de referència de la ciutat en l’àmbit de la mobilitat es van realitzar tres sessions de treball temàtiques amb el Consell:

  • Mobilitat de vianants i bicicletes
  • Mobilitat en transport públic
  • Mobilitat en vehicle privat