Inici
Pla de mobilitat urbana sostenible de Mollet del Vallès (2013)

Pla de mobilitat urbana sostenible de Mollet del Vallès (2013)

El projecte

L’any 2013, l’Ajuntament de Mollet del Vallès va elaborar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Pla de Mobilitat Urbana (PMUS) del municipi.

En aquest projecte es va canalitzar la participació principalment a través de la Taula de Mobilitat del municipi i es va ampliar amb uns itineraris oberts pel municipi amb tres itineraris:

Mou-te per Mollet sense barreres. Aquest itinerari estava pensat per persones grans o amb mobilitat reduïda. Vam fer una passejada per la ciutat des de la perspectiva de les persones grans o persones que tenen una mobilitat reduïda, per detectar els punts crítics, les barreres arquitectòniques o els elements que dificulten la seva mobilitat.

Mou-te per Mollet amb mirada de dona. Vam fer una passejada per la ciutat amb ulls de dona, intentant copsar els trets diferencials que poden haver en l’ús de l’espai públic i en la manera de moure’s per la ciutat.

Mou-te per Mollet amb bicicleta. Vam fer una passejada en bicicleta per la ciutat per analitzar les dificultats i oportunitat que té Mollet per moure’s en aquest mitjà.