Pla de treball per la convivència a Sant Sadurní d’Anoia (2014)

Servei: Plans d’inclusió social i convivència | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb el suport tècnic del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana, va realitzar l’any 2014 una diagnosi amb l’objectiu de conèixer el nivell de convivència al municipi amb la finalitat de dissenyar estratègies d’intervenció futures.

En aquest marc, l’any 2016 INDIC va assessorar, dissenyar i dinamitzar diferents sessions de treball amb un grup de professionals de diferents àrees municipals i altres agents del municipi per definir les línies de treball estratègiques que orientessin l’equip tècnic responsable en la promoció de la convivència al municipi.