1.7. POUM Sant Pol

POUM Sant Pol de Mar (2022)

Servei: Plans d’ordenació | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

INDIC va acompanyar l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en el Programa de Participació Ciutadana del POUM a través de la dinamització d’una jornada participativa oberta a tot el veïnat amb l’objectiu de facilitar la informació sobre la seva elaboració i promoure la participació activa dels participants per definir els elements clau per concretar el document d’Aprovació Inicial del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal.

El POUM de Sant Pol de Mar tenia per objecte endreçar el territori des de les vessants de la protecció del medi ambient, la protecció i millores dels nuclis edificats, la qualitat de vida dels ciutadans amb la provisió d’equipaments bàsics, l’accés a l’habitatge, preveure que les àrees d’activitat econòmica es puguin desenvolupar amb els nous requeriments i vetllar per la convivència entre la ciutadania i el turisme del municipi.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny i suport metodològic.
  • Coordinació tècnica.
  • Dinamització de la jornada de participació.
  • Elaboració de l’informe de resultats amb les aportacions recollides a la jornada endreçades pels àmbits de treball proposats.