Inici
Plans d’ordenació

Plans d’ordenació

En què consisteix el servei

Els plans d’ordenació són instruments a través dels quals poder planificar el desenvolupament del territori o entorn objecte de l’ordenació. A través d’aquesta planificació s’estableix on se situen les noves infraestructures i equipaments, on s’ubica l’activitat econòmica i comercial, on es construiran nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar, entre altres aspectes.

Els programes de participació d’aquests plans tenen per objectiu implicar els agents del territori en la construcció del model de l’entorn. INDIC defineix els canals i instruments de recollida de les aportacions ciutadanes i dels diferents agents, bé sigui a nivell individual, bé a través del debat i la deliberació col·lectiva que ajudin a construir un model de municipi fonamentat en l’interès col·lectiu.

El suport que ofereix INDIC aborda diferents nivells:

  • Assessorament general del procés
  • Disseny de tècniques per a la recollida de les opinions ciutadanes
  • Suport en la implementació de les accions concretes
  • Elaboració de qüestionaris o quaderns de debat familiar
  • Dinamització de grups de treball sectorials o territorials
  • Disseny i dinamització de jornades o tallers de participació
  • Creació d’eines de participació online

Projectes destacats

Per qui hem realitzat aquest servei