1.7. xarxa natura 2000

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais de la xarxa Natura 2000 de Catalunya (2022)

Servei: Plans d’ordenació | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

INDIC va acompanyar al Servei de Planificació de l’Entorn Natural (SPEN) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el procés participatiu sobre la proposta per ampliar la delimitació dels espais de la Xarxa Natura 2000 amb l’objectiu d’assolir una millor conservació dels hàbitats i espècies d’interès comunitari propis dels espais fluvials.

El procés participatiu va consistir en la realització de diverses sessions amb els ens locals i agents socials del territori en les quals es va informar sobre la delimitació dels trams fluvials que passarien a incorporar-se als espais de la xarxa Natura 2000, dins la tipologia d’espais d’aigües continentals, i recollir aportacions per millorar la proposta de delimitació.

Les tasques que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny metodològic del procés participatiu i de les sessions.
  • Reforç en la convocatòria dels participants a les sessions informatives i de debat.
  • Dinamització de les sessions en línia i presencials amb els ens locals i agents socials del territori.
  • Redacció dels informes amb els resultats i les aportacions recollides a les sessions.
  • Redacció de l’informe agregat del procés participatiu amb l’anàlisi de les aportacions recollides a les sessions informatives i debat com de la plataforma del procés participatiu al participa.gencat.cat.