2.1. Barcelona quioscos

Procés de reflexió amb relació als quioscos de Barcelona (2022)

Servei: Sense servei principal | Ambit: Sense ambit principal

El projecte

INDIC va acompanyar l’Agència de Desenvolupament Urbà de Barcelona Regional en la dinamització de sessions de treball amb responsables de diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i amb el col·lectiu de persones que gestionen i exploten els quioscos de la ciutat, en un procés de reflexió amb relació  als usos actuals i futurs dels quioscos de Barcelona com a pas previ a una futura adequació de la normativa específica que regula aquest tipus d’espais.

Aquest procés de reflexió es va fer en un context en el qual la realitat d’aquests tipus d’espais era molt diversa i en la que existien diferents visions amb relació al paper que havien de desenvolupar aquest tipus d’establiments a la ciutat. Aspectes com la pèrdua progressiva de la presència de premsa escrita, el solapament amb altres activitats econòmiques que ja tenen lloc a la ciutat, així com l’aparició de noves necessitats a las que potencialment podrien donar resposta, van fer necessària una actualització del plec de concessions per tal de garantir que l’activitat que es desenvolupava fos sostenible i ajustada a la normativa.

Les tasques que es van desenvolupar van ser:

  • Coordinació tècnica, disseny i suport metodològic.
  • Definir els elements clau a tenir en compte en el marc del debat.
  • Dinamització de les sessions de treball.
  • Elaboració dels informes amb els resultats obtinguts a les sessions de treball.