Procés de participació ciutadana sobre els usos de les Antigues Escoles de Vallromanes (2014)

Servei: Definició d’usos d’equipaments | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

La metodologia de treball pretenia analitzar els potencials usos de l’equipament, atenent a les diferents percepcions dels agents socials i econòmics i les realitats del municipi.

Aquest treball es va articular mitjançant:

  • La recollida i anàlisi de la informació disponible dels actuals equipaments i activitats que es duien a terme al municipi: projectes, ús dels espais, activitats que es realitzen, a quines necessitats donen resposta i quines necessitats no cobertes es detecten.
  • Visites als equipaments actuals i a l’equipament de les Antigues Escoles.
  • Entrevistes amb informants clau: tècniques i tècniques municipals i representants d’associacions del municipi.

 Es van crear dos espais de seguiment per donar continuïtat al procés de diagnòstic i facilitar la dinamització dels agents del municipi:

  • Comissió política de seguiment del procés, òrgan intern de l’Ajuntament. Aquest espai estava format pels representants polítics municipals i els tècnics externs.
  • Comissió ciutadana de seguiment. Aquesta comissió estava conformada pels agents del territori, l’equip extern i representació de l’Ajuntament. Era l’espai on s’explica els objectius i el desenvolupament metodològic del procés i es mostren els resultats que el procés va generant.