Procés de participació al POUM d’Esparreguera (2014)

Servei: Plans d’ordenació | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

Per desenvolupar el Programa de participació Ciutadana del POUM d’Esparreguera es van organitzar dues jornades de treball:

  • Una primera per presentar informació bàsica de la situació actual del municipi per part de l’equip redactor, i de debat de la ciutadania entorn tres eixos fonamentals: usos del sòl, mobilitat, equipaments i espais verds. Aquesta jornada va servir per orientar l’equip redactor a realitzar una primera proposta de document d’Avanç.
  • Una segona jornada de concreció d’alternatives on l’equip redactor va presentar una primera proposta de document d’Avanç i la ciutadania va realitzar propostes i suggeriments de millora de la proposta presentada.

Després d’introduir les aportacions ciutadanes al document d’Avanç aquest es va aprovar i es va començar a elaborar el document d’Aprovació inicial.