Procés de participació al POUM de Santa Maria de Palautordera (2008)

Servei: Plans d’ordenació | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

Per ordenar el procés de participació ciutadana del POUM de Santa Maria de Palautordera, INDIC va dissenyar un procés en dues fases:

 • Definició de l’escenari de futur desitjat pel municipi. La reflexió es va centrar en tres àmbits de treball:
  • Habitatge i activitats econòmiques
  • Mobilitat
  • Sòl no urbanitzable, equipaments i zones verdes

Els grups de treball es van organitzar en funció del perfil dels assistents: ciutadania a títol individual, representants d’entitats, agents econòmics, tècnics i tècniques municipals i responsables polítics.

 • Reflexió i debat per àmbits temàtics barrejant els diferents perfils de participants, tenint en compte les aportacions realitzades en la primera fase. En aquest cas l’agrupació temàtica va ser:
  • Habitatge, activitats i sòl no urbanitzable
  • Mobilitat
  • Equipaments i zones verdes