bdr

Projecte Educatiu de Poble d’Argentona (2020)

Servei: Projectes educatius | Ambit: Lleure i educació

El projecte

Al llarg de l’any 2020, l’Ajuntament d’Argentona va impulsar l’actualització del seu Projecte Educatiu de Poble (PEP). Aquest projecte permetrà disposar d’un instrument estratègic i participatiu perquè el govern pugui fer possible i operatiu el concepte de poble educador. 

El desenvolupament del PEP respon a l’objectiu d’avançar el municipi cap a una concepció de l’educació com a treball en xarxa integrat per tothom a partir d’un projecte educatiu compartit. A més, també hi ha l’objectiu de què el PEP sigui un projecte organitzador i articulador de les polítiques educatives municipals.

INDIC ha realitzat un acompanyament i suport tant en la diagnosi com amb la redefinició del projecte, adaptant-se al nou context actual i desenvolupant les següents tasques:

  • Creació i coordinació del Grup Impulsor, format per agents de diferents àmbits, amb l’objectiu de dur a terme una tasca més intensiva, contrastar i validar el procés metodològic d’elaboració del PEP, contrastar i validar els informes resultants, ajudar a dinamitzar els processos de difusió i informació cap a la ciutadania i fer el seguiment i l’avaluació del projecte.
  • Acompanyament en el diagnòstic de la realitat educativa d’Argentona, realitzant un mapa social, un mapa escolar, un mapa de recursos educatius, i un mapa de visions educatives i urbanes, on s’han realitzat sessions de treball amb tècnics i tècniques municipals, amb professionals de referència, amb representants de les AFA i les AMPA i amb representants d’entitats.
  • Acompanyament a la fase de propostes, dinamitzant sessions amb el Grup Impulsor i finalment, el Fòrum Educatiu, un espai de debat i reflexió que ha conclòs amb uns resultats concrets.

Galeria d'imatges del projecte