Projecte educatiu de Masquefa (2010)

Servei: Projectes educatius | Ambit: Lleure i educació

El projecte

L’any 2010 l’Ajuntament de Masquefa volia realitzar el Projecte Educatiu de Municipi amb el suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. El procés es va iniciar amb l’elaboració de l’anàlisi de la realitat educativa de Masquefa seguint les pautes metodològiques de la guia elaborada per la Diputació de Barcelona.

Metodològicament, l’elaboració del Projecte Educatiu de Vila es va plantejar en dues fases:

  • Fase de diagnosi, en la qual es feia una anàlisi de quina és la situació actual de Masquefa en relació a l’educació i quines són les oportunitats de futur. Es van organitzar sessions de treball específiques amb regidors de tots els grups municipals del ple municipal, amb tècnics i tècniques municipals, amb el Consell Escolar Municipal, amb el Consell de Participació Ciutadana i amb veïns i veïnes que van voler participar en el projecte. A més, es va elaborar un Quadern per al Debat Familiar. 

Com a resultat d’aquesta fase de diagnosi es va elaborar els següents documents:

Mapa de visions

Mapa de recursos

Mapa escolar

Mapa d’estructura social

Informe del quadern per al Debat familiar de Masquefa

  • Fase de propostes. A partir de tota la informació recollida i elaborada en la fase de diagnosi, es va organitzar una jornada de treball oberta a tots els agents per elaborar propostes sobre línies de treball i possibles actuacions a desenvolupar pel PEV.

 

PENTAX Image
PENTAX Image