Reglament de Participació Ciutadana de Terrassa (2014)

Servei: Reglaments i plans de participació | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

Durant l’any 2014 l’Ajuntament de Terrassa va promoure la participació ciutadana en el procés d’elaboració del seu nou Reglament de Participació Ciutadana. Aquest reglament constitueix la norma reguladora de la participació al municipi i defineix, per tant, les regles del joc de la participació dels agents locals en els afers municipals. Per això l’Ajuntament volia promoure i facilitar la participació activa de la ciutadania per tal que el Reglament de Participació fos el producte d’una reflexió i un debat col·lectiu.

Aquest procés va partir d’un treball previ en el marc d’una Comissió Política Municipal i l’assessorament d’un especialista en la matèria que havien elaborat un esborrany de Reglament que es volia posar a debat i reflexió dels veïns i veïnes de Terrassa.

INDIC va dinamitzar sis sessions de treball distribuïdes en els sis districtes de Terrassa, amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació activa de la ciutadania.

Galeria d'imatges del projecte