Remodelació del carrer Alfons el Magnànim de Barcelona (2017)

Servei: Remodelació d’espais públics | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris del Besòs i el Maresme,  l’any 2017 ha impulsat la remodelació i millora del carrer Alfons el Magnànim i ho ha volgut fer comptant amb un procés de participació i implicació ciutadana.

En una primera fase del procés, la voluntat municipal era recollir la visió ciutadana entorn els usos actuals i futurs del carrer, per tal de poder incorporar-ho en  la redacció del projecte bàsic i el projecte executiu.

La proposta metodològica de suport i acompanyament al procés de participació ha contemplat diferents accions i va ser presentada i validada pels membres del Grup Motor del Pla de barris.

Sessions de treball participatives. L’objectiu era recollir informació dels diferents professionals, col·lectius, veïns i veïnes  que conflueixen en l’entorn del carrer, per poder incidir en la futura intervenció del carrer d’Alfons el Magnànim.  Les sessions es van estructurar en un primer moment, per descriure i compartir la situació actual; i un segon moment, per definir l’escenari desitjat i configurar propostes d’actuació.

Acció de dinamització a l’espai públic. Es va fer una activitat de dinamització a l’espai públic per recollir la opinió dels veïns i veïnes que passaven per  la zona, aprofitant el mercadet de dissabte al carrer Alfons el Magnànim.

Entrevistes a les associacions de comerciants de l’entorn. Es van realitzar entrevistes a les responsables de les dues associacions de comerciants de l’entorn del carrer per incorporar la perspectiva del comerç.

Activitat de dinamització al Casal de la Gent Gran:  Línia del temps. Durant dues setmanes es va instal·lar un fris cronològic interactiu per construir participadament els fets històrics i/o comunitaris rellevants que s’han donat al carrer Alfons el Magnànim.

Jornada ciutadana. Finalment, es va  fer organitzar una jornada ciutadana de retorn i contrast de les diferents aportacions rebudes. Es tractava, d’una banda, de compartir els resultats obtinguts al llarg del procés; i d’una altra, acabar de matissar i concretar alguns aspectes.

Galeria d'imatges del projecte