Revisió de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana a Barcelona (2016)

Servei: Reglaments i plans de participació | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

Durant l’any 2016, l’Ajuntament de Barcelona a través de la Regidoria de Participació i Districtes va impulsar la revisió de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. Per això va iniciar un procés de reflexió i debat amb tots els agents implicats: forces polítiques, els tècnics i tècniques municipals i la ciutadania, per tal que les noves Normes Reguladores fossin el producte d’una reflexió i un debat col·lectiu.

El debat de les noves Normes Reguladores de la Participació Ciutadana estava estructurat en 3 blocs: òrgans de participació, democràcia directe i processos de participació

INDIC es va encarregar d’acompanyar i donar suport a l’Ajuntament de Barcelona en el procés de reflexió respecte el bloc dels òrgans de participació. Per això es van fer diferents sessions de treball en grup i unes jornades de debat ciutadà:

 Sessions:

  • Sessió amb els secretaris/es i tècnics dels Consells municipals.
  • Sessió amb vicepresidents dels Consells municipals
  • Sessió amb els membres de la Comissió Impulsora
  • Sessió grups municipals
  • Sessió amb els tècnics de Barri

Jornada:

  • Jornada oberta  a la ciutadania i a tècnics municipals