Reflexió sobre el model de participació dels consumidors del Grup Eroski (2008)

Servei: Projectes per innovar i millorar els productes i serveis | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

En el marc del Pla Estratègic del Grup Eroski 2005-2008 es va plantejar la necessitat de treballar els mecanismes i canals de participació dels consumidors en el projecte col·lectiu de l’empresa.

INDIC va implementar un procés de reflexió entre els diferents agents estratègics vinculats a a l’empresa (socis consumidors, socis treballadors i consumidors no socis) amb l’objectiu de fer un diagnòstic compartit de la situació actual del Grup pel que fa als canals de participació.

A partir de la recollida i sistematització de les opinions, les visions i els imaginaris dels diferents actors, es va construir un Pla d’Acció que permetés millorar la capacitat del Grup per escoltar el que opinen i esperen els consumidors d’Eroski.

El procés metodològic del projecte tenia dues dimensions:

  • Una primera de reflexió interna a l’organització per determinar què entenem per participació del consumidor, amb quin objectiu fomentem la participació del consumidor, en quins aspectes i com la desenvolupem. Aquesta línia es va treballar en el marc de la direcció general i presidència.
  • Una segona dimensió de diagnòstic, on s’analitzaven els punts forts i els punts febles de la participació del Consumidor en el Grup Eroski, i les oportunitats i amenaces de fomentar la seva participació. El diagnòstic es feia a través de diferents Tallers i trobades arreu del territori.