Inici
Reflexió sobre el model de participació dels consumidors del Grup Eroski (2008)

Reflexió sobre el model de participació dels consumidors del Grup Eroski (2008)

El projecte

En el marc del Pla Estratègic del Grup Eroski 2005-2008 es va plantejar la necessitat de treballar els mecanismes i canals de participació dels consumidors en el projecte col·lectiu de l’empresa.

INDIC va implementar un procés de reflexió entre els diferents agents estratègics vinculats a a l’empresa (socis consumidors, socis treballadors i consumidors no socis) amb l’objectiu de fer un diagnòstic compartit de la situació actual del Grup pel que fa als canals de participació.

A partir de la recollida i sistematització de les opinions, les visions i els imaginaris dels diferents actors, es va construir un Pla d’Acció que permetés millorar la capacitat del Grup per escoltar el que opinen i esperen els consumidors d’Eroski.

El procés metodològic del projecte tenia dues dimensions:

  • Una primera de reflexió interna a l’organització per determinar què entenem per participació del consumidor, amb quin objectiu fomentem la participació del consumidor, en quins aspectes i com la desenvolupem. Aquesta línia es va treballar en el marc de la direcció general i presidència.
  • Una segona dimensió de diagnòstic, on s’analitzaven els punts forts i els punts febles de la participació del Consumidor en el Grup Eroski, i les oportunitats i amenaces de fomentar la seva participació. El diagnòstic es feia a través de diferents Tallers i trobades arreu del territori.