Plans d’infància i adolescència

En què consisteix el servei

Els Plans d’Infància i Adolescència permeten conèixer, compartir i reflexionar sobre la situació actual de la infància i l’adolescència d’un territori, i definir una mirada i una estratègia d’actuació compartida. L’objectiu és ordenar i definir les actuacions en matèria d’infància i adolescència, i implicar tots els agents socials del territori.

Des d’INDIC oferim una metodologia fonamentada en el treball en xarxa i en la planificació participada. A partir de la construcció del mapa sociodemogràfic, el mapa de recursos i serveis i el mapa de visions, s’elaboren estratègies i línies d’acció que permeten avançar en la resposta municipal per garantir el benestar dels infants i adolescents del municipi.

 

Per qui hem realitzat aquest servei