envelliment

Persones grans i envelliment actiu

En què consisteix el servei

El treball que fa INDIC en l’àmbit de les persones grans i l’envelliment actiu consisteix a oferir criteris, orientacions i informació de qualitat que facilitin l’ordenació i planificació de les polítiques públiques adreçades a les persones grans.

Per fer-ho, per una banda s’analitza en profunditat quina és la situació de les persones grans en un determinat territori, tant pel que fa a les seves necessitats com als serveis i recursos al seu abast.

Per altra banda, a partir d’aquesta anàlisi de la situació de partida es construeix un marc estratègic d’acció concertat i es defineixen els eixos d’intervenció i les accions a desenvolupar.

Des d’INDIC oferim una metodologia fonamentada en el treball en xarxa i en la planificació participada per conèixer, compartir i reflexionar sobre la situació actual de les persones grans del territori i definir una mirada i una estratègia d’actuació compartida ordenant i definint les actuacions en matèria de les persones grans i de la promoció de l’envelliment actiu.

Per qui hem realitzat aquest servei