Experiències

Et mostrem alguns dels projectes recents. Els pots cercar per SERVEIS o per ÀMBITS utilitzant els filtres

Pla del Joc a l’Espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

Ajuntament de Barcelona i Institut d'Infància i Adolescència